شرایط و نحوه ثبت نام

 

به جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، قبل از هرگونه اقدام لطفا به موارد زیر با دقت توجه نمائید:
 • سامرکمپ سامانه ای جهت معرفی دوره های تابستانه متعدد از کالج های بین المللی معتبر از سراسر دنیا می باشد.
 • دفاتر و نمایندگان سامرکمپ در بخش تماس با ما معرفی شده اند و سامرکمپ به جز این افراد هیچگونه دفتر و نماینده ای ندارد.
 • نمایندگان موسسه فقط مسئول مشاوره در مورد دوره مذکور بوده و حق دریافت هیچگونه وجهی از متقاضی به نام سامرکمپ یا استادی ابرود ایجنسی را ندارند.
 • کلیه ثبت نام ها می بایست از طریق ثبت نام در وب سایت سامرکمپ صورت پذیرد که متقاضی می تواند در هر زمانی در وب سایت سامرکمپ به آن دسترسی داشته باشد 
 • کلیه قرادادهای دوره های سامرکمپ از طریق نماینده رسمی آن دوره و موسسه دارای مجوز آن حوزه منعقد می شود
 • متقاضی پس از پرداخت می تواند تایید پرداخت خود را در بخش کاربری سامرکمپ مشاهده نماید.
 • هر دوره مربوط به یک کالج مشخص می باشد که در اطلاعات مربوط به آن کالج می توانید نماینده رسمی آن کالج در ایران را مشاهد نمائید.
 • در صورت اقدام از طریق سامرکمپ متقاضی می تواند مستقیما با استادی ابرود ایحنسی قرارداد ببند
 • برای آگاهی بیشتر با دفاتر رسمی سامرکمپ تماس بگیرید.
ثبت نام دوره های سامرکمپ فقط از طریق این وب سایت صورت می پذیرد و هرگونه سوء استفاده با هر عنوانی مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

مراحل ثبت نام:

 1. تماس با سامرکمپ
 2. تکمیل مدارک مورد نیاز
 3. عقد قرارداد
 4. انجام مراحل مورد نیاز ویزا
 • دوشنبه, 24 آذر 1393