دوره های تابستان 1394

پیشنهادهای ویژه برای تابستان 1394

دوره فوتبال منچستر یونایتد

دوره فوتبال منچستر یونایتد

 • سن: 8 - 17
 • شهریه: تماس
 • شروع دوره: 14 تیر
دوره فوتبال و زبان منچستر یونایتد

دوره فوتبال و زبان منچستر یونایتد

 • سن: 8 تا 17 سال
 • شهریه: تماس
 • شروع دوره: دوشنبه 8 تیر 1394
دوره تنیس در کمپ نایکی

دوره تنیس در کمپ نایکی

 • سن: 10 - 17
 • شهریه: تماس
 • شروع دوره: یکشنبه 7 تیر 1394
دوره راگبی و زبان انگلیسی در لستر تایگرز

دوره راگبی و زبان انگلیسی در لستر تایگرز

 • سن: 10 - 17
 • شهریه: تماس
 • شروع دوره: دوشنبه 29 تیر 1394
دوره زبان انگلیسی کالج های کینگز سامر

دوره زبان انگلیسی کالج های کینگز سامر

 • سن: 10 - 17
 • شروع دوره: یکشنبه، 14 تیر 1394
دوره تنیس و زبان انگلیسی در کمپ نایکی

دوره تنیس و زبان انگلیسی در کمپ نایکی

 • سن: 10 - 17
 • شهریه: تماس
 • شروع دوره: یکشنبه 7 تیر 1394
دوره تنیس، زبان و مکاتبات بازرگانی در کمپ نایکی

دوره تنیس، زبان و مکاتبات بازرگانی در کمپ نایکی

 • سن: 14 - 17
 • شهریه: تماس
 • شروع دوره: یکشنبه 7 تیر 1394