دوره های تابستانه زبان انگلیسی همراه با فوتبال

دوره فوتبال و زبان منچستر یونایتد

دوره فوتبال و زبان منچستر یونایتد

  • سن: 8 تا 17 سال
  • شهریه: تماس
  • شروع دوره: دوشنبه 8 تیر 1394