تیر07

تغییر آدرس سامرکمپ

بخش // اخبار سامرکمپ

به اطلاع متقاضیان دوره های سامرکمپ میرسانیم محل دفتر سامرکمپ به محل جدید انتقال یافته است:
خیابان ولیعصر ـ بالاتر از پارک ساعی ـ نرسیده به بیمارستان مهرگان ـ بن بست 36 ـ پلاک 7 ـ مجتمع ولیعصر 1 ـ طبقه اول ـ واحد 113

No video selected.